programma’s

 
 

Al Suono de Soavi Flauti – Het blokfluitconsort in de Veneto ca.1540-1580

Er zijn goede aanwijzingen dat de republiek Venetië in de 16de eeuw meer affiniteit had met de blokfluit dan gelijk welke andere stad en ze kan dan ook zonder meer ‘hoofdstad van de blokfluit’ genoemd worden. De banden tussen de Venetiaanse familie Bassano en het Engelse hof zijn rijkelijk gedocumenteerd en de faam van Ganassi’s ‘Fontegara’ heeft de toenmalige uitvoeringspraktijk sterk beïnvloed. 

[ meer ]

 


“Recorders greate and smale”: Het blokfluitconsort aan het 16de-eeuwse Engelse hof: drie- tot zesstemmige werken van Vlaamse, Engelse en Italiaanse polyfonisten

Het blokfluitconsort genoot een uitzonderlijk hoge status aan het Engelse hof tijdens de 16de eeuw en dat had alles te maken met het feit dat koning Henry VIII zelf een verwoed blokfluitist was; bij zijn overlijden werden in zijn instrumentencollectie niet minder dan 76 blokfluiten geteld. 

[ meer ]

 


Ottaviano Petrucci's instrumentale muziek, Venetië 1501-1508: Vlaamse polyfonie en Italiaanse dansen uit 's werelds eerste muziekdrukken

De Venetiaanse drukker Ottaviano Petrucci was de eerste in de geschiedenis die een methode op punt stelde om polyfone muziek te drukken, zowel in notenbalknotatie als in luittabulatuur. Tussen 1498 en 1509 drukte en herdrukte hij niet minder dan 39 bundels die tezamen een prachtig overzicht bieden op de genres en de componisten die bij het begin van de 16de eeuw in trek waren.

[ meer ]

 


“DOMUS AUSTRIAE CRESCIT UBIQUE” 

"Het huis Oostenrijk groeit uit naar elke richting" (J.De Cleve, 1559)
Muziek aan de Oostenrijks-Habsburgse Hoven ten Tijde van Philippe de Monte (1568-1603)

De 400ste verjaardag van de dood van Philippe de Monte vormt een uitzonderlijk gunstige aanleiding voor het nieuwe blokfluitensemble MEZZALUNA om zich met een eerste programma aan het publiek voor te stellen. Het repertoire dat gecomponeerd en uitgevoerd werd aan de keizerlijke, koninklijke en aartshertogelijke hoven te Wenen, Praag, Innsbruck en Graz tijdens de tweede helft van de 16de eeuw is niet alleen enorm uitgebreid, maar ook bijzonder gevarieerd qua stijlen en genres.

[ meer ]

 


“... Ac Tibiis Imparibus Accomodata”

“... en geschikt om op blokfluiten te spelen” (Gombert, 1539)

Vlaamse polyfonie van Obrecht tot Lassus


De instrumentale muziek, hoewel nog tot de 17e eeuw onlosmakelijk verbonden met de vocale muziek, kreeg door de nieuwe vooruitzichten en ideeën van de vroege renaissance een belangrijkere rol toebedeeld. De ontwikkeling van homogene instrumentenfamilies of consorts, in het geval van de blokfluit vanaf de 15e eeuw,  bereikte zijn hoogtepunt rond 1500 met de uitbouw van het gambaconsort. Deze nieuwe instrumentengroepen werden zeer populair zowel bij professionele als bij amateurmusici. Vooral de blokfluit genoot een grote waardering omwille van haar eigenschap de menselijke stem zeer dicht te kunnen benaderen.

[ meer ]