“... Ac Tibiis Imparibus Accomodata”

 
 

“... en geschikt om op blokfluiten te spelen” (Gombert, 1539)

Vlaamse polyfonie van Obrecht tot Lassus


De instrumentale muziek, hoewel nog tot de 17e eeuw onlosmakelijk verbonden met de vocale muziek, kreeg door de nieuwe vooruitzichten en ideeën van de vroege renaissance een belangrijkere rol toebedeeld. De ontwikkeling van homogene instrumentenfamilies of consorts, in het geval van de blokfluit vanaf de 15e eeuw,  bereikte zijn hoogtepunt rond 1500 met de uitbouw van het gambaconsort. Deze nieuwe instrumentengroepen werden zeer populair zowel bij professionele als bij amateurmusici. Vooral de blokfluit genoot een grote waardering omwille van haar eigenschap de menselijke stem zeer dicht te kunnen benaderen.

[ set-list ]