Mezzaluna biografie

 
 

Het ensemble MEZZALUNA werd opgericht als rechtsreeks gevolg van de jarenlange artistieke en wetenschappelijke samenwerking tussen de Belgische blokfluitist Peter Van Heyghen en de Engelse blokfluitbouwer Adrian Brown. Hun samenwerking bereikte een hoogtepunt in 2003 toen beiden werden uitgenodigd om een lezing te verzorgen op het “International Symposium on the Renaissance Flute and Recorder”, georganiseerd door de Utrechtse musicologische organisatie STIMU. Beiden beschouwden het als een prioriteit om hun ideeën voor te stellen door middel van een muzikale samenwerking en meteen was het idee van MEZZALUNA geboren. 

Voor de samenstelling van het ensemble wordt, afhankelijk van het programma, een beroep gedaan op een groep van drie tot zes ervaren en gedreven blokfluitisten uit België, Nederland, Frankrijk en Oostenrijk. Zij wensen zich toe te leggen op de stijlgetrouwe uitvoering van polyfone muziek, gecomponeerd tussen ca.1480 en ca.1630.

Uitgangspunt voor de uitvoeringspraktijk van het ensemble is essentieel hun grote set blokfluiten, gebouwd door Adrian Brown, die qua conceptie zo nauw mogelijk aansluiten bij verschillende historische voorbeelden, bewaard in diverse Europese musea.

MEZZALUNA maakte een opgemerkt debuut in het festival Laus Polyphoniae te Antwerpen in Juli 2003. Sindsdien waren ze onder meer tweemaal te gast op het Oude Muziekfestival te Utrecht en op het Musica Antiqua festival te Brugge. In 2006 speelden ze onder meer in het Kunsthistorisches Museum te Wenen ter gelegenheid van de officiële presentatie van de catalogus van de aldaar bewaarde renaissanceblokfluiten en in Januari 2007 verzorgden ze een druk bezochte tournee door Nederland in het kader van het Netwerk Oude Muziek. Tussen 2007 tot 2009 was MEZZALUNA één van de “ensembles in residence” in het Augustinus Muziekcentrum te Antwerpen (Amuz). In 2008 verzorgde het ensemble een programma rond de Venetiaanse muziekdrukker Petrucci (1466-1549) in samenwerking met de befaamde luitist Paul O’Dette. In 2010 voerden ze dit programma weer uit, onder meer te Bozar, Brussel en tijdens een nieuwe tournee door Nederland in het kader van het Netwerk Oude Muziek.

MEZZALUNA nam totnogtoe één CD op voor het label Ramée (release januari 2010).

Mezzaluna zijn:

Peter van Heyghen

Susanna Borsch

Raphaela Danksagmueller

Patrick Denecker

Thomas List

Sébastien Marq

Reinhild Waldek

Adrian Brown