Al suono de Soavi flauti

 
 

Er zijn goede aanwijzingen dat de republiek Venetië in de 16de eeuw meer affiniteit had met de blokfluit dan gelijk welke andere stad en ze kan dan ook zonder meer ‘hoofdstad van de blokfluit’ genoemd worden. De banden tussen de Venetiaanse familie Bassano en het Engelse hof zijn rijkelijk gedocumenteerd en de faam van Ganassi’s ‘Fontegara’ heeft de toenmalige uitvoeringspraktijk sterk beïnvloed. Minder bekend is misschien het feit dat archiefonderzoek aantoont dat de blokfluit enorm populair was bij amateurmuzikanten. In die mate zelfs, dat toen de Accademia Filarmonica in 1547 werd opgericht in Verona, ze hier figureerde onder de voornaamste instrumenten. 

Welke muziek werd er in de Veneto gespeeld in de 16de eeuw? Onderzoek wijst uit dat dat vooral motetten, madrigalen, chansons en dansmuziek op blokfluiten werden gespeeld, naast ricercars en later ook canzonas.

 Dit programma focust op de periode 1540-1580, een belangrijk tijdperk voor de ontwikkeling van de westerse muziek, met componisten als Adrian Willaert en Andrea Gabrieli. Willaert stond in het middelpunt van wat bekend werd als de Venetiaanse school, een groep Vlaamse (Jacquet de Berchem, Perissone Cambio, Jan Nasco en Cipriano de Rore) en Italiaanse (Vincenzo Ruffo, Girolamo Parabosco, Annibale Padovano, NicolaVicentino en Alvixe Willaert) componisten en theoretici. Ondanks zijn contacten met Willaert kan Gabrieli beschouwd worden als de grondlegger van een nieuwe generatie van echte Venetiaanse componisten  die in mindere mate de Frans-Vlaamse tradities in zich droegen en waaruit internationaal bekende componisten als Giovanni Gabrieli en Heinrich Schütz zouden opstaan.

[ set-list ]